Virus corona dan zakat ‘online’: Pandemi Covid-19 ubah tata cara menutup dan menyalurkan zakat, ‘Apakah lulus bayar zakat tanpa bersalaman? ‘