Virus corona: Mekah dan Madinah berlakukan jam malam 24 jam, lulus kapan warga boleh keluar sendi?